BröllopsGuiden

Toastmaster / toastmadame

Toastmaster meddelar när det är dags att skåla Toastmaster är den person som under bröllopsmiddagen styr talen och läser upp telegram.

Han/hon (den kvinnliga motsvarigheten brukar kallas toastmadame) gör upp en lista över talarna och presenterar dem i lämplig ordning och vid lämpligt tillfälle under middagen. Han påkallar uppmärksamheten genom att t ex ringa i en liten klocka. I uppgifterna ingår i regel också att läsa upp inkomna telegram och ibland att hålla i ev. allsång.

Toastmastern har en viktig roll som stämningshöjare och bör därför vara en uttåtriktad person som kan organisera och presentera talarna på ett skämtsamt och underhållande sätt.

För att lyckas som toastmaster måste allt förberedas. Planeringen görs i samråd med värdparet och hovmästaren långt före bröllopsdagen. Toastmastern tar reda på hur middagen är tänkt att gå till. Ofta samlar man flera tal mellan rätterna eftersom ingen får äta eller prata när någon håller tal.

Alla som vill hålla tal anmäler i förväg detta till toastmastern. Information om toastmasterns telefonnummer kan t ex ges på inbjudan eller i andra kontakter med gästerna före bröllopet. Det går också bra att anmäla tal till toastmastern när man kommer till festplatsen efter vigseln. Men önskvärt är
förstås att toastmastern får god tid på sig att förbereda sig.

Toastmasterns uppgifter kan utökas på värdfolkets begäran, men det är inte obligatoriskt. Toastmasterns klädsel är densamma som för övriga gäster.

Läs mer om Toastmasteri

Kommentarer