05 Juni 2021 Anna & Daniel
Startsida

Om allt går enligt våra planer så kommer vigsel och vigselfest att äga rum den 5 juni. Tyvärr är framtiden oviss på grund av Covid19.  

Men än siktar vi på den 5 juni, men kommer uppdatera här om läget förändras. 

Åtgärder vi har gjort för att trygga er och vår säkerhet är:

 • ÄR DU SJUK, STANNA HEMMA!
 • HÅLLA AVSTÅND
 • Vigsel utomhus
 • stor lokal
 • munskydd till de som vill ha
 • handsprit på toaletter & på olika platser i lokalen.
 • handsprit vid alla bord
 • handsprit vid bufféen 
 • två bord i taget hämtar mat (2 buffébord)
 • byta ut besticken vid bufféen efter varje bord som tagit.
 • inga pussar (förutom med respektive wink)

Ur Covid19 perspektiv behöver vi er hjälp

Gå in och rösta på hur ni önskar sitta under bröllopsmiddagen. Med de närmaste menar vi de som ni har koppling till, t.ex. dina släktingar, din respektive och arbetskolleger. Är du osäker på hur vi menar så tveka inte att fråga vem vi tänker att just du skall sitta tillsammans med. Vi tar ett marjoritesbeslut. SKANNA QR-kod ELLER GÅ IN PÅ LÄNKEN.

QR kodm.voto.se/annadaniel2021

Save the date: 14 augusti. OM vi blir tvungna att skjuta upp bröllopet så blir det den 14 augusti.