Maria
&
Ted
Vi två - vår historia

Vi träffades i gymnasiet, men blev tillsammans först efteråt. Teds charmiga ihärdighet gick inte att värja sig emot Smile. Vi brukar räkna vårt officiella tillsammans-datum 28 januari, 2003.

Vi blev sambos hösten 2004 då vi flyttade till Sundsvall för studier på universitetet. Vi bodde där drygt ett år innan vi drog till Gävle och Skutskär för "riktiga" studier och vi bodde där ett par år. Maria var i Australien sommar och höst 2007 och Ted fick en praktikplats i Bryssel våren 2008 som blev till ett jobb som varade till december 2010. Det betydde att vi spenderade en hel del tid som särbos då Ted bodde på kontinenten och sedan på Gotland när han väl kom hem till Sverige igen. Men så fort Ted kom hem började projektet flytta ihop och bli sambo igen. Och efter ett kort samboskap i Gävle hösten 2012 flyttade vi till Uppsala i januari 2013 och där bor vi fortfarande!