Sandra
&
Robert
Toastmaster

Toastmaster under festen kommer att vara Philip och Veronica Gremlin.

Om ni önskar hålla tal under middagen eller vill skicka telegram anmäler ni detta till dom.

Philip Gremlin
072- 188 08 70

philip.gremlin@hotmail.com

Veronica Gremlin
073- 829 72 73

veronica.gremlin@gmail.com