Logo

PRIVACY POLICY

Integritetspolicy

Varför och för vem?

På Bröllopsguiden Norden AB bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter.  

Den här Integritetspolicyn är tillämplig för de behandlingar som BG är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.  

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, köper våra produkter eller besöker vår hemsida www.brollopsguiden.se


Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.  

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.