05 Juni 2021 Rebecka & Kalle

 

Här kan ni ta del av information om vårt bröllop.

 

Vi har ett reservdatum inplanerat 

 lördag 7:e Augusti kl 14:00.

Definitivt beslut görs i början av maj.

 

Vi följer noggrant folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande COVID - 19

Eventuella ändringar anslås på denna sida, samt via mail till 

 

lena.lohjelm@hotmail.com