19 Maj 2012 Solinda & Laszlo
Vägbeskrivning för bilburna

Här är vägbeskrivning till två alternativa parkeringsplatser som ligger nära vigselplatsen.

Den första är till P-hus City på Östra Larmgatan 3-7, som ligger precis anslutning till Hotel Royal för er som bokat in er där eller någonstans i närheten. Den andra är till parkeringen på Heden.

 

P-Hus City

Taxa; Dag 35 kr per påbörjad timme. Natt kl 00-06 40 kr. Per dygn 210 kr.
(Stängt kl 00-06)

 

Starta på E6/E20 och kör av på Ullevimotet, kör 0,2 km.


 

Fortsätt in på Dämmevägen, kör 0,1 km.

Fortsätt in på Ullevigatan, kör 0,8 km.

Fortsätt in på Slussgatan, kör 0,2 km.

 


Sväng vänster in på Stora Nygatan, kör 0,2 km.

Sväng höger in på Lilla Drottninggatan, kör 68 m.

Kör in på Östra Larmgatan och in i parkeringshuset.

 

Parkeringen på Heden

Taxa; 10 kr/tim alla dagar 08-22, övrig tid 2 kr/tim.

Starta på E6/E20 och kör av på Ullevimotet, kör 0,2 km.

 

Fortsätt in på Dämmevägen, kör 0,1 km
Fortsätt in på Ullevigatan, kör 0,3 km
Håll vänster och fortsätt på Ullevigatan, kör 0,1 km
Sväng vänster in på Skånegatan, kör 0,3 km
Sväng höger in på Bohusgatan, kör 0,3 km
Sväng höger in på Sten Sturegatan.

Spana efter parkering på vänstra sidan.