24 Maj 2014 Sylvia & Sonny
Vigseln

Vigseln äger rum i Östra Ryds kyrka, den 24 maj kl.15.00

För er som åker kommunalt tar ni buss 670/680 från Östra station och kliver av vid hållplats "Östra ryds kyrka". För tidtabell se www.sl.se

För er som kör bil har ni en vägbeskrivning till kyrkan hittar här

 

Kyrkan

Östra Ryds Kyrka är en medeltidskyrka i Österåker som fick sin nuvarande karaktär år 1690-93. Den äldsta delen av kyrkan är sakristian från 1300-talet. Johannes Iwan gjorde de vackra kalkmålningarna i mitten av 1400-talet.

Kyrkan har starka historiska band med det intilliggande säteriet Rydboholm i egenskap av godsets patronats- och gravkyrka. Östra Ryds kyrka har en unik tavelsamling, som i huvudsak har donerats av Braheätten, vilkas gravkor finns i kyrkan.

Nuvarande kyrkobyggnad färdigställdes år 1430 av Anund Sture, som då ägde marken. De äldsta delarna är från 1300-talet. Kyrkan är till sin karaktär en korskyrka.