Veronica
&
Christer
Kontakt

Välkommen att kontakta brudparets toastMadame Katarina på toastmadamekatta@gmail.com eller telefon 0736791905 om ni har några frågor inför bröllopet! Ni ska skriva till denna mail om ni kommer eller inte.

OSA-mailet ska innehålla:

Namn på gäst/er som kommer

Specialkost eller allergier

Önskemål om dryck: alkohol eller alkoholfritt

OSA senast 1 Februari, tack!

 

Ni mailar även hit för att meddela tal/sång eller liknande. Mail om Tal/sång och liknande skickas med fördel i ett separat mail där det beskrivs till vem det utbringas, vad det är (tal/skål/sång etc), om det behövs någon speciell utrustning (projektor, musik, antal micar osv) samt ungefärlig tidsåtgång.

 


 

Er det spørsmål eller funderinger før bryllupet er dere velkomne å kontakte brudeparets toastmadame Katarina på toastmadamekatta@gmail.com eller telefon +46736791905. Dere skal skrive til den mailen om man kommer eller ikke.

Dette mailet skal inneholde:

Navn på gest/gester som kommer

Spesialkost eller allergier

Ønskemål om drikke: alkohol eller alkoholfritt

Svarfrist den 1 Februar, takk

Man mailer også hit for å gi beskjed om man vil holde taler/sang eller lignende. Mail om taler/sanger eller lignende sender man gjerne i ett separat mail der du beskriver til hvem det er til og hva det er (taler/sang/skål etc.), om du behøver noe spesiell utrustning (projektor, musikk, antall mikrofoner osv.) og eventuelt hvor lang tid det kommer ta.