Logo

Ekonomi & juridik

En djupdykning i äktenskapsförord

Äktenskapsförord kallas ibland för kärlekens avtal

Märkligt, tycker de som förknippar äktenskapsförord med skilsmässa. Många tycker att det är ett jobbigt ämne att prata om, och kan tycka att det är svårt att ta upp det med sin partner.

När ska man skriva under förordet om äktenskap?

Ett äktenskapsförord kan skrivas när som helst under äktenskapet, men som jurist råder jag er att ni tar den diskussionen, så tidigt som möjligt — så kan ni reda ut vad ni vill ska gälla mellan just er — medan allt är bra och ni är i position att fatta väl avvägda beslut, och ta ansvar för er gemensamma framtid. Sedan kan ni fokusera på de mer trevliga sakerna, utan en gnagande känsla av att något är outrett mellan er. Den utav er som har en tillgång, som inte ska delas, kan vara lugn eftersom att den då är skyddad, och den som inte ska vara med och dela tillgången — behöver i sin tur inte oroa sig för att uppfattas, som att bara vara ute efter den specifika tillgången.

Måste man skriva ett äktenskapsförord?

Skälen till att man behöver ett äktenskapsförord varierar. Många gånger handlar det om att en av er går in i relationen, med större tillgångar än den andra. Det kan också vara så att en av er är egenföretagare, eller delägare i ett bolag där det finns krav på att ha ett äktenskapsförord i ett aktieägaravtal. Eller så kan det t.ex. finnas en släktgård som man vill behålla inom familjen.

Vem äger vilken tillgång?

I ett äktenskapsförord kommer ni överens om vilka tillgångar, som ska, eller inte ska delas mellan er. Ett äktenskapsförord hanterar bara nuvarande ägarandelar — ni kan t.ex. inte skriva i ett äktenskapsförord att en av er äger hela huset, om ni båda står som ägare på lagfarten. I sådant fall måste ni antingen skriva ett gåvobrev, eller ett bodelningsavtal för att lösa ägarandelar.

Vad gör ett äktenskapsförord giltigt?

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det kan ni göra tidigast en månad innan vigseln. Mer information om det hittar ni här. Två oberoende personer måste inte bevittna ett äktenskapsförord, men det är ett bra bevishänseende om ni skulle bli osams, eller om en av er skulle påstå att ni t.ex. inte skrivit under äktenskapsförordet.

Framtiden är er, tillsammans!

Ett äktenskapsförord är också ett sätt att stärka banden till varandra och hitta en gemensam anknytningspunkt. Ni är ett enat team som skapar en enhetlig tillvaro, samtidigt som ni stöttar varandras drömmar och motgångar. Det är ett bra tillfälle att komma fram till vad som är viktigt för just er, och är ett samtal ni kommer att vara tacksamma för längre fram.