BröllopsGuiden
30 mar 2008 20:43       3 svar    3612 klick

Svengelska!!!

beckaandj
Antal inlägg: 4
Loggade in: 23 jan 2009
Utloggad
Min blivande kommer från England och vi är på jakt efter snapsvisor på engelska så alla kan va med o sjunga!!! någon med ideer?????
FruStillman
Antal inlägg: 218
Loggade in: 15 dec 2008
Utloggad
Skrivet 30 mar 2008 21:28
Nu lunka vi/”Away we trot”

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult
När döden ropar ”Granne kom,
Ditt timglas är nu fullt”
Du gubbe, fäll din krycka ner,
Och du, du yngling, lyd min lag
Den skönsta nymf som mot dig ler
Inunder armen tag

Tycker du att graven är för djup
Nå, välan så ta dig då en sup
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre
Så dör du nöjdare

Away we tror, soon everyone
From this our noisy bacchanal
When death calls out:
”Good neighbour come,
thine hour-glass, friend, is full”
Old fellow, lett hy crotches be
Thou youngster, too, my law obey
The sweetest nymph who smiles at thee
Shall take thine arm today

Is the grave to deep, then take a sip
Raise the brimming goblet to thy lip
Yet sip! Ditto one, ditto two, ditto three
Then die contentedly
FruStillman
Antal inlägg: 218
Loggade in: 15 dec 2008
Utloggad
Skrivet 30 mar 2008 21:28
Inte en sång, men kanske lite kul till festprogrammet?

Vett & Etikett

* Nu när alla satt sig, tänk efter - är du bjuden?
* Var och en äter från sin egen tallrik, men om du behöver äta från grannens tallrik, börja konversera om vädret.
* Det är strängt förbjudet att hålla sitt party-humör för sig själv!
* Får du ont i ögat när du dricker kaffe - ta skeden ut koppen.
* Gäster göres uppmärksamma på att dörrar med höga trösklar är fönster.
* Undvik att applådera när du har gaffeln i handen.
* Borttappade gäster återfås mot beskrivning efter festen. Dock högst 24 timmar efter festens slut, därefter betraktas de som köksavfall.
* Återlämna din bordsdam efter middagen (gäller ej bruden).

Rules of Conduct

* When everyone is seated, think about it - are you invited?
* Please eat from your own plate, but if you do need to eat from the person sitting next to you, start a conversation about the weather.
* No guests are allowed to keep their party mood to themselves only.
* If your eye hurts when you drink coffee, remove the spoon from the cup.
* Please note that doors with high tresholds are windows.
* Avoid applauding while holding a fork in your hand.
* Lost guests may be recovered after the party. Maximum 24 hours after the party though, thereafter they will be regarded as kitchen waste.
* Please return your lady dinner partner after the party (not applicable for the bride).
tussigumman
Antal inlägg: 75
Loggade in: 23 nov 2016
Utloggad
Skrivet 30 mar 2008 23:24
Här är en tok-rolig variant på Helan går! (sjungs ibland på studentfester)

Titel: Hell and gore
Melodi: Helan går

Hell and gore
Chung Hop father Allan Allan ley.
Hell and gore
Chung Hop father Allan ley.
Oh handsome in the hell and tar
hand hell are in the half and four.
Hell and gore
Chung Hop father Allan ley.
Du måste vara inloggad för att svara på inlägget!