Logo

Gäster

Bestman

Bestman

Bestman är en anglosaxisk tradition som kommit till Sverige. Brukligt när fadern "ger bort bruden". Vanligen utses brudgummens närmaste vän eller bror.


Uppgifter för en bestman är att finnas vid brudgummens sida i kyrkan när han väntar på sin brud, hålla reda på ringen/ringarna och att ta fram den till brudgummen vid rätt tillfälle. Han fungerar också som brudgummens stöd i största allmänhet. Han brukar ansvara för den eventuella svensexan.


När det är dags för vigseln går brudgummens bestman in i kyrkan tillsammans med brudgummen från sakristian (andra varianter kan förekomma), och sedan står de tillsammans vid altarrundeln till dess att bruden och brudens far närmar sig. Brudgummen går ett par steg framåt och möter sin brud, den som är bestman sätter sig på första bänk eller ställer sig en bit från brudgummen. När ringväxlingen ska börja tar bestman fram ringen och ger den till brudgummen. Därefter är bestmannens plikter avslutade, i praktiken är det dock vanligt att han håller tal och ibland får han också andra uppdrag.

Korrekt klädsel för bestman anses vara samma som övriga gäster om bröllopet är ett kavajbröllop men brudparet har högtidskläder. Här är dock gränserna flytande, det är vanligt att bestman har frack när brudgummen har det.

Ibland uppstår frågor kring de olika sederna, t ex skillnaden mellan best man och marskalk. Många i Sverige föredrar den svenska vigselceremonin, bl a därför att den dels är tradition i Sverige, men också för att vår svenska sed där brud och brudgum gemensamt går uppför altargången anses visa kvinnans självständighet och att äktenskapet sker på lika villkor. Något att tänka på för brudpar vid planeringen av bröllop!