Logo

Gäster

Brudnäbb


Brudnäbb

Brudnäbbar brukar vara två eller flera finklädda barn, 4-8 år gamla, som går framför brudparet in i kyrkan. Symbol för livets gång.

Bröllopsföljet bildar en halvcirkel runt brudparet, men är brudnäbben små barn sitter de lämpligen längst fram i kyrkan där någon vänlig släkting tar hand om dem under ceremonin. Ett litet äldre barn kan ta på sig uppgiften att hålla brudbuketten då ringväxlingen ska ske om ingen tärna finns.

Näbben kan ha blomkorgar och blomster i håret. Ibland strör näbben blomblad framför sig under intåget i kyrkan.

En fråga brukar vara vem som betalar näbbens kläder. Det beror på omständighet och ekonomiska möjligheter, men också på om brudparet har något eget önskemål om finhetsgrad. I så fall bör brudparet betala, annars går det bra med enklare klädsel och då brukar näbbens föräldrar betala.