Logo

Gäster

Gäster


Gästerna på bröllopet

Som gäst på bröllop är grundregeln att det är de som bjuder in som regisserar ordningen och att man har att hålla sig till det som önskas.

När man får en inbjudan till bröllop läser man vad som står i texten och tar till sig de önskemål som inbjudarna har. Det gäller när och hur man ska svara, klädsel och vem inbjudan riktar sig till. Dessutom framgår oftast i inbjudan vilken slags bröllop det handlar om - högtidligt eller informellt - och stilen på bröllopet ställer olika krav på gästerna.

Självklart är att svara i tid, oavsett om man kommer eller inte, att inte begära att få ta med en person som inte finns med på inbjudan eller att t ex ta med barnen om dessa inte står med som inbjudna. Klädselnivå är också viktigt, brudparet önskar sig en viss stil på bröllopet och det anpassar man sig till som gäst.

Står man brudparet nära kan det tänkas att värdarna ber om vissa tjänster, något man i så fall hjälper till med i den mån man kan.

Som gäst uppför man sig enligt sedvanlig etikett - går man på bröllop bidrar man till feststämningen med ett gott humör och glada leenden.

Under vigsel i kyrka sitter brudens släkt och vänner till vänster om mittgången (sett från kyrkans ingång) och brudgummens till höger.

Enligt traditionen har man med sig en bröllopspresent, om det tidigare inte hållits en lysningsmottagning, som man överlämnar till brudparet eller värdarna (beroende på vad som faller sig naturligt) efter vigseln när man kommit till platsen där festen hålls.

En vecka efter bröllopet skriver alla gäster och tackar för senast och för festen. Man tackar de som står som inbjudare på inbjudningskortet. Är detta flera familjer är det artigt att skriva till båda.