Logo

Gäster

Konsten att hålla tal


Konsten att hålla tal på bröllop

Bröllop är en glädjens dag, men också en dag fylld av nervositet. Speciellt kanske för dem som ska hålla tal. Bröllopsguiden får ofta frågor om tal. Hur håller man ett bra tal? Vad ska man tänka på? Vi har bett en expert på området, talhållare och talskrivare Bengt Ivarsson, att berätta om hur han gör.

Innehåll:

Talet till Brudparet:
- Inledning
Bröllopstalet:
- Steg 1. Kartläggning och val av innehåll
- Steg 2. Bearbetning av innehållet
- Steg 3. Utformning
- Steg 4. Talets disposition
- Steg 5. Formulering av talet
- Steg 6. Memorering av talet


Den 2 oktober 1954 invigde Gamle Kungen Göteborgs universitet. Vi studenter stod i foyen i Göteborgs konserthus och såg Majestätet komma släntrande nedför stora trappan. Han skulle tala till oss. På nedersta trappsteget stod mikrofonen. Vi såg inget manuskript. När Han nådde mikrofonposition sträckte han ut armen bakåt utan att se sig om. Där stod hans adjutant, generallöjtnant Hugo Cedersköld. Ur ärmuppslaget på uniformen hämtade han upp ett manuskript och räckte Monarken. Utan att vända sig om återlämnade Talaren efter fullgjort uppdrag manuskriptet till manusbevararen, som stoppade det åter i ärmuppslaget.


De flesta av oss saknar denna service. När vi skall till, får vi lita till vår egen kraft. Eftersom t ex vid bröllop de flesta talen hålles vid slutet av middagen, bildas vid bordet ur konsumtionssynpunkt två grupper: De kommande talarna och övriga. Bland den förstnämnda gruppen konsumeras endast 30 % av tilldelad normalportion även om snöripa och näktergalstungor står på menyn. Däremot tömmer denna grupp glaset i ett drag vid varje Skål. Van personal ser snart vad som tarvas och fyller diskret på. Mutor lär förekomma. När så talet är avfyrat återstår bara lite smultronsorbet för den svultne. Talarens lott är svår.


På sina håll i världen lär flickebarn inte vara önskvärda. Under någon period sattes de ut i vildmarken att dö. Forskarna har sin mening om orsaken till detta. Men jag tror man förbisett en viktig anledning. För varje flickebarn räknade fadern med att få hålla faderns tal till bruden vid bröllopet. Varför då våndas i tjugo år, om man kunde bli kvitt problemet redan från början. En av mina goda vänner, en medelålders delägare i en kaffehandel, fick sex döttrar på raken. Han löste problemet genom att blanda till hälften brännvin i all dryck och höll så samma tal sex bröllop i följd. Sedan fick de kaffe. Ingen hade någonsin hört talet.

Bröllopstalet

Hur gör man nu om det skulle bära till? Talet till brudparet skiljer sig egentligen inte från andra tal i privatsammanhang. Alla sådana kan förberedas och genomföras efter ungefär samma mönster.
Först vill jag göra klart målet för talet. Det skall enligt min uppfattning vara en del av underhållningen vid festen. Det skall vara lättsamt och om möjligt roligt. Allt under festen skall bidraga till underhållningen. Tal där man radar upp delikventernas insatser och förtjänster och vad de uträttat för samhällets nytta och välfärd, deras karriärer och annat, som framgår av deras ansökningshandlingar, hör enligt min uppfattning inte hemma vid bröllopsbordet. Dessa tal passar bättre, när brudgummen avtackas av fullmäktiges ordförande efter 30 års insats som suppleant i nykterhetsnämnden.

Steg 1. Kartläggning och val av innehåll

1. Kartlägg åhörarna. Du kan inte använda citat på franska eller latin,om åhörarna inte behärskar denna konst. När jag skriver tal för en för mig okänd församling, använder jag ett enkätformulär. Nu vet jag ramarna. Jag vet, vad jag kan skämta om, vad som inte passar sig, om jag vågar säga ordet hembränningsapparat.

2. Välj ut de delar av brudparets liv Du vill ta upp i talet.
Talet skall inte ge en helhetsbild av brudparet.
- Välj själv ut episoder ur deras liv, som Du kan göra något lustigt av. -Välj inte händelser, som bara är roliga för Dig och brudparet. Talet skall vara underhållning, där alla kan vara med och skratta.
-Välj bort sådant, som kan vara generande för någon i församlingen. Referat av svensexan med asberusad brudgum är generande för alla och betygsätter Dig själv
Forcera inte faktaurvalet. Det bör ta någon vecka eller två. Vid rött ljus eller i Systemkön kan man drabbas av de mest lysande infall.

Steg 2. Bearbetning av innehållet

Den danske poeten Igor Rasmussen levde på sin poesi. Han låg i övervåningen. Hans fru i våningen under. Varje morgon klockan sex knackade hon med kvastskaftet i taket och ropade: Upp och dikte, Igor.

Men det är inte säkert att inspirationen rinner till när vi vill. Men det vidunderliga kan inträffa. När jag väl har innehållet i huvudet, kan hela taluppläggningen komma på en gång. Påfallande ofta har det hänt, när jag springer elljusspåret eller kör gräsmattan. Alla har väl märkt, att man kan köra bil mil efter mil utan att egentligen registrera vägen. Man är någon annan stans. Det kan vara de kreativa perioderna. Då kan det inträffa. Men kreativiteten har sitt pris. En gång skulle jag till Ullatti men missade avtagsvägen och hamnade i Skruv!

Steg 3. Utformning av talet

Detta är den jobbigaste delen men kan bli den roligaste.
En synnerligen viktig del i detta avsnitt är fabuleringen, (ljugningen). När jag var liten fick man inte ljuga. Men här i Värmland, där jag bor, tillhör fabuleringen de sköna konsterna. Man får hitta på. Men alla skall förstå, att man hittar på. Fabuleringen har ingen poäng. Man skrattar inte, när fabuleringen är över. Det är själva historien, som skall vara nöjsam. Stora föredömen i denna konst är Frans G Bengtsson och Fritiof Nilsson Piraten eller på senare tid Hasse Alfredsson.
När det gäller bröllopstalet, kan man alltså försöka göra någon lustig berättelse om den episod, man valt ut. Man kan antingen fabulera kring många episoder eller välja ut en enda och låta den omfatta hela talet. Men jag upprepar: Talet skall vara underhållning och inte omfatta en totalbild över någons liv och leverne.
Förutsättning:
Jag skall som släkting hålla tal vid Ann Britts och Bosses bröllop och har valt ut att fabulera kring några episoder. Jag har valt:
-Hur Ann Britt skaffade sig fästman och
-Ann Britts examensarbete förlagt till en socialbyrå i Nya Zeeland.


Denna del omfattar ungefär en fjärdedel av hela talet. De gifte sig i Döderhults kyrka inte långt från kärnkraftverket i Oskarshamn, där Bosse fått anställning. Jag ville med min fabulering skoja lite med rädslan för kärnkraften och få det att framstå som om föräldrarna till varje pris ville hindra föreningen. Jag har valt ut följande exempel på hur fabulering kan genomföras:
Mellan Döderhults kyrka och kärnkraftverket i Oskarshamn är det 42 kilometer. Det innebär alltid risker att ingå äktenskap. Förr var risken för unga människor i giftastankar tidig celldelning. Nu har tillkommit risken för atomdelning eller atomklyvning.


Ann Britt kommer från en mycket gedigen familj. Alla i hennes närområde röstade NEJ i kärnkraftsomröstningen: Hennes föräldrar, morfar, mormor, farfar, farmor och dagisfröken. Ann Britt har sedan barnsben lärt sig att inte äventyra vår miljö. I hennes barndoms sommarstuga körde man med fotogenlampor och kompost. När Tvn blev på modet, skaffade man en begagnad svartvit Tv med kanal 1. Pappa Rune hade ordnat med en motionscykel med generator. Han orkade två gånger i veckan trampa igenom halva serien Dallas och ibland som överraskning åt barnen ett par minuter av Polman. Ann Britt levde långt från bränslestavar och bequerel.


När det var dags att skaffa fästman ville hon gärna välja någon i familjens anda. Gärna en som orkade trampa igenom hela Dallas. Hon hade nämligen aldrig fått se slutet och var nyfiken på hur det gick med JR. Hon införskaffade kataloger över högskolorna i Göteborg och försökte lista ut vilken utbildningsprofil, som skulle passa henne med de speciella krav hon ställde upp. En kompis hade valt en mörkhårig med goda testvärden från Musikhögskolan. Förhållandet var lyckligt till det visade sig, att hans huvudinstrument var bastuba. Deras lycka slutade i en enrummare i Haga. Hon kastade ut bastuban och med den följde pojken.


Nej, Ann Britt var smartare. Hon gick direkt på Chalmerskatalogen, Avdelningen för Kemiteknik valde hon bort. De brukade ju släppa ut klor och stod ofta och munhöggs med Greenpeace i TV. Hon valde bort Kemin. Teoretisk fysik verkade ofarligt. Bara formler på ett papper och rena kläder. Men hon ville också ha lite praktisk användning av honom. Så det fick vara. Hon valde Väg- och Vatten-avdelningen. Pappa Rune skulle bättra vägen upp till sommarstugan och dessutom borra efter vatten på tomten så hon trodde nog att detta val skulle bli bra. Hon ville gärna ha en populär fästman, som samtidigt kunde vara användbar rent praktiskt.
……………
(Ann Britt råkar nu välja en chalmerist , som dagen efter examen får jobb på kärnkraftverket i Oskarshamn. Detta får familjen reda på. Hur den reagerar i följande avsnitt är mitt påhitt. Sant är dock att Ann Britt åkte till Nya Zeeland).
……………
Tre dagar efter examen värvades Bosse av Oskarshamns kärnkraftverk. Pappa Rune reagerade snabbt. Han ringde mig och bad om råd. Jag sade att, när flickor hos oss i Värmland råkar i olycka, brukar vi skicka dem till Uzbekistan. Där får de mjölka kameler något år och hinner glömma killen. Rune tyckte rådet var gott men fann att Uzbekistan låg lite för nära Mölndal, där Ann Britt bodde.. Det skulle helst vara en öde ö så långt bort som möjligt. Han valde Nya Zeeland, Sydön. Mellan Sydön och Mölndal var det betryggande mycket vatten och dessutom hade ön en förskräcklig massa får. En fåraherde med 5 000 får skulle sitta bra som måg.
Ann Britt skickades iväg som obemärkt. Efter en vecka var hon installerad som fårklippare hos Saskethuan Cheep and Farm Corporation Limited i Rocky Mountin. Man hade ingen telefon och avståndet till närmaste stad var 14 mil. Buss fanns inte.


Efter en vecka hade Bosse fattat, hur det var fatt. Ingen hade räknat med att han sparat studiemedel. Pengarna räckte precis till flygbiljett till Nya Zeeland. Men det fanns flygfält bara på Nordön och pengarna räckte inte längre. Pappa Rune hade räknat rätt. Vattnet skulle rädda hans dotter. Rune och jag konfererade. Jag har Nordisk Skolatlas 27 upplagan och jag kunde där se, att det är en liten strimma blått mellan Nord- och Sydön. Förmodligen skulle Bosse inte ge sig ut i vattnet isynnerhet inte som Stilla Havet höll på att isläggas vid den här årstiden. Förmodligen skulle de bara stå och ropa till varandra över vattnet på lördagskvällarna och det fick pappa Rune så att säga finna sig i...


Men alla vet, hur det gick. Vatten ingick ju i Bosses utbildning. En kurs handlade om Karl X Gustavs tåg över Stora Bält. Det är inte ofta man får praktisk användning av det man lär sig på högskolorna. Men Karl x Gustavs tåg blev ett undantag. När Stilla Havet hade frusit till marscherade Bosse över och kunde med den segrande fältherrens rätt bestämma villkoren.
……………

Steg 4. Talets disposition

Talet bör omfatta följande delmoment:

- Ett ovanligt och intresseväckande anslag (inledning)

- En underhållande huvuddel

- En varm och hjärtlig avslutning.

De första meningarna i ett tal är oerhört viktiga. De skall överraska eller kanske vålla en undran om vad, som menas. De skall väcka åhörarnas nyfikenhet. Ovan citerade bröllopstal börjar med Mellan Döderhults kyrka och kärnkraftverket i Oskarshamn är det 42 kilometer. Detta är ett exempel på vad jag menar med ovanlig och överraskande inledning. Inget Ärade Brudpar eller annat konventionellt.


Senare delen av talet bör vara personligt hållet. Talet bör sluta med en välgångsönskan och en uttalad värme för brudparet. Det får utformas efter var och ens egen smak. Allt beror på talarens förhållande till brudparet och vilken ton som är gängse vid denna samvaro. Det som passar för en talare känns främmande för en annan.


Dock vill jag varna för en sak. Det är riskfyllt att lägga in för mycket känsla i slutavsnittet. Detta av två skäl:
1.Talaren kan överväldigas av rörelse och få svårt att göra sitt tal rättvisa.
2. En känsla bör helst delas av alla- eller nästan alla. Om inte brudparet eller åhörarna är inställda på samma våglängd som talaren, kan talarens rörelse uppfattas som pinsamt av åhörarna. Det finns ord, som är varma men som inte behöver locka till okontrollerad eller överraskande rörelse hos talaren.


Men jag vill gärna lämna exempel på hur själva avslutningen kan utformas. Mig personligen passar den:
Julia är en idealdotter. Bland mina två döttrar är det bara Cleopatra, som kan ta upp tävlan. Med Julia har man aldrig tråkigt varken som förälder eller - tror jag - som kamrat. Hon är verbalt flödig. Hon har analytisk skärpa och är idérik. Julia är klok som en pudel och så har hon en viktig egenskap: Hon bryr sig om. När det ringer halv tolv på natten, då vet vi att det är Julia. Hon känner, när det behövs. Hon är en stor glädje.


Och så Romeo. Han är ett fynd, både för min familj och för Julia. Han har skärpan och humorn och kan dessutom formulera sig, en egenskap som är nödvändig för att kunna hävda sig i Julias sällskap. Han smälter oerhört väl in i vår familj och vi har roligt tillsammans.


Jag tror, att Ni har de bästa förutsättningarna för ett bra gemensamt liv. Ni är båda aktiva och har aptit på livet och Ni ställer upp på varandra varesig det gäller jägarexamen eller Rösjöloppet. Ni har också lärt Er att kommunicera på lika villkor. Den ene står inte i beroendeställning till den andra. Ni står på samma plattform.
Idag är det en lycklig dag för Er båda och för oss. Glada minnen kan användas som stängsel mot vargarna. Den här dagen kommer vi att ta fram ofta. Inte bara när vargarna ylar.

Steg 5. Formulering av talet

Det är meningslöst att sitta och vänta på inspiration att skriva ned talet. Det är bara att sätta igång. Man märker ofta till sin förvåning, att det går lätt bara man börjar. Många författare har berättat om, att man kan sitta någon dag framför datorn utan att komma på något att skriva. Det låter trist. Men samtidigt säger de, att det plötsligt kan lossna. Och det är också min erfarenhet. När jag t ex skulle skriva denna artikel, hade jag klart för mig bara i stora drag, vad den skulle omfatta. Men under skrivandets gång har det runnit på och jag har skrivit i stort sett utan uppehåll. Börja alltså att skriva utan att invänta någon gudomlig gnista. Det kan gå i alla fall.
Skriv utan bekymmer om formuleringar! Låt talet ligga till sig och gå så småningom in och ändra och rätta. Det kan vara ett roligt jobb. Att hitta roliga och fyndiga formuleringar är för många ett nöje.

Steg 6. Memorering av talet

Det är inte fult att läsa innantill. Det finns minnesfakirer, som lär sig hela tal utantill. Men räkna inte med att detta är en lätt uppgift. Den, som försöker, kommer att vara nervös i veckor innan. Vad kan hända? Det vet Du nog redan: Du kan komma av Dig, Du kan glömma bort långa och viktiga partier ur talet, Du blir så nervös, att Du darrar på rösten och mycket annat. Hur Bill Clinton bar sig åt för att utan manus hålla ett tjugo minuters installationstal som president är en gåta.


Nej, lär Dig att läsa talet utan att vara för mycket låst av manuskriptet. Är talets innehåll bra, är det ingen, som tänker på, att Du har manus i handen. Dock måste Du lära Dig två delar utantill: De första två eller tre meningarna och de sista varma orden till brudparet. Med manus i innerfickan kan man utan nervositet njuta av middagen. Man vet ju, att man kan läsa. Det är svårt att tänka sig, att man kan göra bort sig. Allting är ju klart.


Ett problem, som jag inte går in på, är däremot, att man kan överväldigas av rörelse, när man talar till sin dotter, som nu lämnar hemmet. Hur man gör för att klara detta är ett annat kapitel.

Andra bröllopstal

Vid bröllop förekommer ju andra tal än faderns huvudtal till brudparet.
Egentligen skiljer de sig inte i uppbyggnad och utformning från Talet till brudparet. Även här är underhållningsaspekten den avgörande. Eftersom de vanligtvis är kortare än huvudtalet, är det en fördel, om talaren i detta fall kan huvuddelen av talet utantill. Dock bör han ha manuskriptet som stöd vid ett eventuellt minneshaveri.

Övrigt

Att hålla tal är roligt, om man har ett bra manus. Problemet är att skaffa ett sådant. För att sy om rocken till en kostym vänder man sig till en skräddare, för att ha ihjäl grisen vänder man sig till en slaktare, för att få ett manus vänder man sig till en talskrivare.

Bengt Ivarsson