Logo

Gäster

... marskalk

Marskalk

Marskalk

Marskalk är tärnornas manliga motsvarighet. Brudgummens uppvaktning kallades förr brudsvenner, de var fem vänner eller släktingar som hade i uppgift att beskydda brudparet på väg till och från kyrkan och de bevakade vagnarna med brudens hemgift.

Marskalken går i par med tärnan bakom brudparet in i kyrkan. Marskalken går bakom brudgummen och tärnan bakom bruden.

Marskalken, liksom tärnan, brukar vara ogifta då de går tillsammans uppför altargången och är man gift är detta lämpligt att göra endast med sin äkta make/maka.

Kyrkomarskalk kallas de vänner eller släktingar till brudparet
som tar emot i kyrkan och visar gästerna till sina platser. Ju närmare släkting och vän ju närmare altaret. Brudens gäster/vänner sitter traditionellt på vänstra sidan i kyrkan och brudgummens på högra. Kyrkomarskalkarna går sedan först när brudparet kommer in i kyrkan, en på var sida om altargången, och om det finns fler kyrkomarskalkar än två går dessa sist efter tärna och marskalk.

Den korrekta klädseln för marskalken anses vara samma som övriga gäster har. Dock är det idag vanligt att marskalken har frack även om enbart brudgummen har frack och övriga gäster kostym. Detta gäller främst när tärnan har lång klänning.