Logo

Gäster

Värdar


Värdar / värdpar

Värdar på ett traditionellt bröllop är de som är inbjudare, eller om man så vill, de som betalar kalaset.

Förr var det vanligen brudens föräldrar, idag är nog det vanliga att båda föräldraparen är med och betalar och ibland också brudparet. Eller att brudparet ensamt betalar.

De som bjuder in (betalar) är också huvudansvariga för alla arrangemang och att bröllopet blir en succé. Det gäller att göra stämningen god och se till att alla gäster trivs. Allt ska stämma - från inbjudningskorten till "tacket i dörren när gästerna går hem".

Självklart spelar gästerna med i värdarnas regi, de ska följa de spelregler som ställs ut. Inte hitta på egna.

Vid bröllop håller man sig till de sedvanliga etikettsregler som finns vid andra fester och högtider. Ett exempel är att värden ska hålla välkomsttalet vid bröllopsmiddagen.

Även om föräldrarna är värdar betyder det inte att de ensamma bestämmer hur bröllopet ska arrangeras och vad det ska innehålla. Det är alltid brudparet som styr över sin egen bröllopsdag. När föräldrarna är med och betalar brukar man i samråd planera bröllopet.

Om brudparet själva betalar bröllopet och ensamma står som värdpar, eller om det är ett stort bröllop med många gäster, kan det vara lämpligt att i god tid "överlåta" värdskapet på en eller flera goda vänner (sk."vicevärdar"). De hjälper till med det alla detaljer och det praktiska. Den/de personerna kan då också hålla i välkomsttalet å brudparets vägnar och nämner det faktumet i talet (men brudparet kan också själva hålla i välkomsttalet. Har brudparet en eller flera "vicevärdar", vilket underlättar, har de ändå ansvaret själva i egenskap av att de är de egentliga värdarna!