Logo

Gäster

Visst fixar du bröllopstalet

Att hålla tal på bröllop

Det finns individer som hellre skulle sitta i stupstock eller vandra barfota bland Amazonadjungelns välväxta ormar och giftiga småkryp, än att hålla tal. Kanske är du en av dem?

Förutom klassisk lättja så är nog rädslan att bli bortgjord den vanligaste orsaken att många avstår. Man har helt enkelt bestämt sig för att förmågan att hålla tal gick till någon annan. Oavsett orsaker är det helt tokigt!
Genom att framföra ett tal visar du dels vördnad för bröllopsparet på deras stora dag, dels uppskattning över att de har ordnat ett trevligt gille. Att hålla tal är alltså en ren artighetsgest. Det viktigaste är därför inte hur man håller talet, utan att man gör det. Dessutom kan alla hålla tal. Det handlar bara om att göra ett bra förarbete till ett bröllopstal.

Tips! Dixi et salvávi ánimam mean - "Jag har talat och räddat min själ."

Innan du börjar skriva bröllopstalet

Det finns ett antal saker att reda ut innan du börjar skriva bröllopstalet:
01. Var förberedd
Förberedelsen är A och O. Alla goda talare är förberedda. När Martin Luther King höll sitt odödliga ”I have a dream”-tal framför Lincoln Memorial hade han förberett sig i veckor. Babben Larsson skulle aldrig drömma om att möta sin gladiatorpublik från krogscenen utan att ha kämpat med sitt material. Ett bra tal kommer mer ur hårt arbete än ur naturbegåvning!
Med goda förberedelser behöver du inte heller stressa runt som en Duracell-kanin när den stora dagen nalkas. I stället för att sitta med gamnacke under middagen, frånvarande och fullt upptagen med att plita ner några punkter på en skrynklig pappersservett under bordskanten, så kan du njuta fullt ut av själva festen. Du är ju på bröllopet i första hand som festdeltagare och ditt tal ska ju inte hindra dig från att ha kul!
Genom att vara förberedd så blir du också mindre nervös under framförandet och talar mer ledigt. Var dock beredd på att inspirationen inte kommer av sig själv. Startsträckan kan vara lång innan flytet infinner sig.

Tips! Börja förbered bröllopstalet en vecka innan ”Dagen T” (taldagen) - minst!


02. Talets syfte att hylla – inte vara lustigkurre

Bröllopstalets övergripande syfte är att hylla. Punkt! Bara genom att framföra en hyllning så har du gjort din plikt. Genom att hålla ett tal så kommer du oavsett utslag på skrattometern att ses som en trevlig prick. Tal är alltid uppskattade och du kommer att bidra till en trevlig fest.
Även om den inbjudna vigselprästen visar sig vara en glad gamäng och börjar ta fram kaniner ur en medhavd trollerilåda, och även om brudgummens mormor avslutar sitt muntra inlägg med att gå på händer, så ska du inte känna press. Att underhålla kan vara ett underordnat syfte. Men det är inte nödvändigt. Däremot kommer även du, om du börjat dina förberedelser i god tid, att ha hittat material som lockar till skratt.

Tips! Låt inte rolighetsspöket hemsöka dig. Men om det gör det – här har du några komiska grepp:

- upprepningar av påståenden eller frågor

- oväntade sammanställningar och associationer

- kontraster

Upprepningar där man ständigt återkommer till ett påstående eller en fråga är ett knep som används av många stå-upp komiker. En enkel upprepning är att återkomma till en positiv egenskap. Satsar du på oväntade framställningar så kan du kanske likna den du talar till vid ett passande djur (och med passande så menar jag inte utseendet à la en valross utan även här personliga egenskaper). Du beskriver då var och hur detta djur lever.
Använder du kontraster så är förmodligen det enklaste att jämföra dig själv med objektet för talet. Om han eller hon är väldigt ordentlig och du har dragning åt slarverhållet så är upplägget givet. Tänk dock på att inte gå för grovt. Annars förminskar du dig själv på ett sätt som både är tarvligt och pinsamt för åhörarna.

03. Målgrupp, tid och plats

När du håller ditt tal så är det givetvis först och främst riktat mot brudparet. Men i bröllopstalets målgrupp ingår även övriga gäster. Det innebär att alla ska kunna känna delaktighet. Därför är det viktigt att du har funderat över hur målgruppen kan tänkas se ut. Vilken ålder har den? Social bakgrund, åsikter och intressen?
Förmodligen är publiken blandad. På inbjudningslistan återfinns kanske brudgummens ingifta morbror Leif som är timmerflottare från Ådalen och brudens barndomskompis Louise som blivit chefsdesigner på Dior i Paris. Genom att sätta dig in i hur dessa två individer känner, tänker och ser på världen i stort, kan du lättare hitta ett material och en stil som gör att båda kan relatera till, och uppskatta, det du pratar om.
Tidpunkten för när du ska hålla talet är kanske lättare att förutsäga. Är du brudens far har du pole-position. Är du en avlägsen vän får du vänta med att fira ditt suveräna tal. Helst till den uppdukade groggbuffén efter bröllopsvalsen.
Tänk också på platsen. Är det i en stum eller ljudlig lokal? Är det i en stor slottsruin eller i en liten hembygdsstuga. Du kanske inte har varit i lokalen. Fråga gärna hur den ser ut. Genom att göra dig bekant med omständigheterna undviker du störande överraskningar.

Att hitta taluppslag

Bröllopstalet handlar om att lyfta fram personliga egenskaper hos bruden, brudgummen och/eller brudparet. Eftersom du bevisligen har en relation till festföremålet, får man anta att olika egenskaper går snabbt att skriva ner. Men stanna inte där.
Fundera gärna vidare på vad dessa egenskaper tillför omvärlden och er relation. Samla på dig exempel, anekdoter, citat och associationer som handlar om egenskaperna.
Förhoppningsvis har du nu krattat ihop en liten hög. Då är det dags att strukturera materialet.

Talets disposition

Det finns flera sätt att disponera talet. Den enklaste varianten är att man delar in talet i tre delar:

- inledning

- mellandel

- avslutning

I trestegsmodellen läggs störst tyngdpunkt på mellandelen. En riktlinje kan vara att låta inledningen tar femton procent av talet i anspråk, huvuddelen sjuttiofem procent och avslutningen tio procent. En liknande modell, som inte minst passar brudparets föräldrar, är att strukturera talet efter:

- dåtid

- nutid

- framtid

Då kan du ta med det lilla barnets utveckling till vuxen person och hur resultatet kommer att vara berikande för omgivningen i framtiden. Man kan också låta talet vara uppbyggt efter jämförelser:

- skillnader-likheter

- för- och nackdelar

- förr-nu

Ett annat kreativt sätt är att bygga talet som en berättelse. Fördelarna med en berättelse är att den är lätt att följa, förstå och att engagera sig i. Folk tröttnar aldrig på att höra en god berättelse!
En sagoberättelse erbjuder också möjlighet till förskönande omskrivningar. Ett exempel är bestmannen som istället för att naket återge hans och brudgummens nattliga rumlande beskrev hur bestmannen tyckte om att vandra i skogen och smaka på de sura bären i skogen. Även barnen satt som trollbundna.
En enkel berättelse kan byggas på följande sätt:

Akt 1: Anslag och presentation
Här görs en snabb introduktion till berättelsen och en presentation av karaktärerna.
Akt 2: Fördjupning och konfliktupptrappning
Berättelsen fördjupas, en konflikt uppstår och förvärras.
Akt 3: Konfliktförlösning och avtoning
Konflikten löses. Sagan ebbar ut.

Denna struktur används i de flesta B-filmer. Behöver du inspiration är det bara att hyra Karate Kid eller Top Gun.

Slutligen kan man disponera talet som ett argumenterande tal, efter antika principer. I ett hyllningstal får det följande utseende:

- inledning

- bakgrundsbeskrivning

- tes + argumentering för tesen

- avslutning

Här följer en fördjupad redogörelse.

Tips! Knyt ihop talets olika delar med sk retoriska frågor. Det innebär att du knyter ihop det du har sagt med en fråga som leder in till nästa avsnitt.

01. Inledningen
Inledningen har ett antal uppgifter. Den ska väcka intresse, ge en antydan om vad talet ska avhandla samt göra åskådarna välvilligt inställda till dig.
Hur väcker man då intresse? Ett förslag är att du lånar från reklamens värld. Börja med en omskakande fråga eller ett påstående. Du kan också börja med en personlig reflektion. Knyt an till någon omvärldsnyhet. Ge även lyssnarna en aptitretare om vad talet kommer att avhandla och ha för tema.
Du ska också väcka välvilja för din person och knyta band mellan dig och publiken. Ett knep som alltid fungerar är att smickra åhörarna - dvs även de andra än brudparet. Smickra dem gärna för något de är kända för. Glöm allt tjafs från skoltiden att fjäsk är fult. Fjäsk ÄR bra! Bara du inte kväver åhörarna med din lönnsirap.
Om det inte finns något gott att säga om dina åhörare, om de vuxna lever utanför lagen och om deras barn drar med slangbella mot brevbäraren, så finns det andra lösningar. Även om det tar emot: bjud på lite blygsamhet och ödmjukhet.
Däremot är det rött kort att börja talet med ”ja, jag är ju egentligen inte någon talare.” Då signalerar du att det du kommer att säga är tråkigt, boring, trist och att det är fritt fram att lämna salen för en titt på trädgårdens ståtliga rhododendrer. Avståndet mellan dig och publiken blir till ett världshav. Bygg inte din egen uppförsbacke!

Tips på inledningar:

Om din kamrat är förlossningsläkare:
”Folkets kärlek min belöning. Erik, som välbeställd förlossningsläkare passar Karl XIV:s valspråk dig väl. På flera sätt." (här kan du sedan spinna vidare på att han är omtyckt av vännerna, låta talet kretsa kring belöning, eller hur han regerar i olika sammanhang etc.).

Om din kamrat är fotbollstokig:
”Kära brudpar! Ni utgör ett lag och i och med dagens ingångna trohetsförbund så har transferfönstret för evigt stängts. Inga spelarövergångar till eller från laget är tillåtna. Vi i supporterklacken jublar.” (här kan du sedan spinna vidare på lagandans betydelse för framgång, gruppdynamik, lagsporter m.m.).

Eller om din kamrat är lärarinna och du vill vara ordentlig:
”Kristina! Liksom många av dina elever har jag tagit med mig en fusklapp. Men slappna av och låt bli klasskampen för ett tag. Nu är det jag som håller i lektionen.” (du kan här motivera de betyg du satt på henne i olika ämnen - kanske IG i geografi pga bristande lokalsinne m.m.; hålla en lektion i ett passande ämne etc.)
02. Bakgrundsbeskrivningen
Bakgrundsbeskrivningen är bryggan som ska leda över till ditt ärende, dvs hyllningen av de personliga egenskaperna. Den behöver inte vara lång. Du kan berätta om hur du lärde känna objektet, ditt första intryck eller om speciella gemensamma händelser.
03. Tesen och bevisningen/argumenten för
Tesen är att huvudpersonen är en reko person. Argumenteringen för detta är de personliga egenskaperna. Tänk på att du inte ska plocka fram ett kartotek över dygder. Vid argumentering brukar man ofta hålla sig till det sk ” heliga tretalet”. Det räcker även för dig.
Sen bör du givetvis exemplifiera det du hyllar. Kanske demonstrerades egenskaperna i någon särskild situation eller i en speciell miljö. Levandegör din framställning och skapa bilder i åhörarnas fantasi.

Tips! Om du inte kan komma på några dygder hos dem du vill hylla, låna från Platon. Enligt honom var de fyra kardinaldygderna:

- vishet

- viljestyrka

- självbehärskning

- rättskaffenhet

04. Avslutningen
Avslutningen är viktigast. Det är den som åhörarna kommer ihåg och tar med sig. Lägg därför extra krut på avslutningen. Om du känner att du måste vara rolig, men bara har en komisk poäng i fickan: spar den till avslutningen!
Avslutningen består av två delar: dels en sammanfattning, dels en slutsats. I sammanfattningen upprepar du kort dina huvudbudskap. Därefter kommer den känslomässiga uppmaningen. Den blickar framåt och redogör i positiva ordalag vad egenskaperna kommer att ge framtiden. Har du haft en röd tråd så syr du ihop den här.
Kom ihåg att du som festdeltagare på sätt och vis även företräder de övriga gästerna. Därför kan man i avslutningen med fördel övergå till att prata i ”vi”-form. Det är artigt och medför även att du knyter banden mellan dig och åhörarna än starkare.
När du har sagt det du har planerat att säga: stanna! Även om din initiala rädsla har förbytts till ett mod värdigt en viking, så ska du inte utnyttja tillfället till att mala på. Stanna när du är på topp.
Avsluta med att utbringa en skål för brudparet.

Tips på enkel och artig avslutning:

”Vi känner alla stor glädje över att få vara med er på er stora dag. Vi vet att er vänskap kommer att skänka oss många trevliga stunder även i framtiden. Ett stort grattis på er bröllopsdag!
Jag föreslår att vi utbringar en skål för brudparet.” (följt av hurrarop).

När talet är färdigskrivet

- Läs talet högt tio gånger.

- Läs talet inför någon annan.

- Ta tiden. Blev talet för långt, gå igenom talet och se vad du kan stryka.

- Ha stödpunkter på sk talkort (kanske baksidan på vykort?) att ha i handen vid framförandet.

- Tips! Antikens mest berömda talare Demostenos tränade på att göra sig hörd genom att försöka överrösta havet samtidigt som han hade kiselstenar i munnen. Träna även du på att få rösten att nå fram.

När du framför talet

- tala sakta

- tala tydligt

- om du blir nervös: sakta ner och andas djupt

Slutråd

01. Ett bröllopstal är en hyllning
Om du känner den minsta oro att ditt budskap kan mottas negativt och möta anstöt – stryk och tänk ut något annat. På skrivspråk finns uttrycket Kill your darlings. Det innebär att det finns formuleringar eller historier som man älskar dyrt, men som måste strykas för att texten ska bli läsarvänlig. Applicera samma metod.

02. Talet bör vara kort, klart och enkelt
Håll talet kort. Det är respektlöst gentemot brudparet att ta alltför mycket av festens tid i anspråk. Dessutom blir aldrig ett tal roligare för att man maler på. Tvärtom! Om du drar du ut på tiden är risken överhängande att fler än gammelfarfar somnar eller att din bordsgranne börjar sväva ut i avancerad origami med bordsservetterna.

03. Det viktigaste är att du gör något
Kom ihåg: genom att hålla ett kort och trevligt tal så har du gjort din plikt. Men du kan även visa din uppskattning genom att till exempel läsa en strof ur Höga visan eller framföra en Taube-visa på klarinett. Det viktigaste är att du gör något.