Logo

Planering

Texten på inbjudan


Inbjudningskort till bröllopet

Punkterna nedan är information som bör finnas med i inbjudningskortet till bröllopet. Efter det hittar du förslag till hur du kan formulera texten beroende på vem det är som bjuder in - om det är föräldrar eller brudpar.

En inbjudan till bröllop bör innehålla följande information:

Brudparets namn

Plats, datum och tid för vigseln

Platsen för bröllopsfesten, lunch eller dyl

Namn på de personer som står för bröllopet, dvs värdarna.

O.s.a. - det datum ni vill att gästerna senast ska meddela att de kommer.

Information om till vem gästerna ska svara om de kan komma eller har förhinder.

Gästernas klädsel. Detta ska alltid finnas med, även om klädseln är "valfri".

Till inbjudan kan man bifoga ett blad med information om vägbeskrivning, ev. övernattning m.m.

Tänk också på att formulera inbjudan beroende på om det är ett högtidligt eller mer informellt bröllop. Vilken ton ska inbjudan ha?

Textförslag beroende på vem som bjuder in:

Då brudparets båda föräldrapar står för inbjudan:

Formell inbjudan
Mindre formell inbjudan

Då brudens föräldrar står för inbjudan:

Formell inbjudan
Mindre formell inbjudan

Då endast brudparet står för inbjudan:

Formell inbjudan
Mindre formell inbjudan