Logo

Vigsel

Vigselstatistik

Vigselstatistik

1989 var rekordåret för antal vigslar i Sverige. Det skedde i samband med en ändrad lagstiftning om änkepensionen och siffran blev så hög som 108 919 antal vigslar.

Under 2000-talets gång ökar siffran för varje år som går, sedan inträffar en märkbar skillnad under millennieskiftet år 2000 då hela 4213 fler par gifte sig jämfört med året innan. Men både under 2019 och 2020 var antalet giftermål under 50 000. Senaste gången det hände var 2005. Pandemiåret 2020 var det många par som ställde in sina bröllop för att kunna ha en större fest när pandemin blåst över.

Upp- och nedgång
Vad som kan tänkas vara orsaken till dessa uppgångar och nedgångar inom vigselstatistiken ser man ganska tydligt då man 1999 hade en ökning jämfört med åren innan, och det kan tänkas bero på att det är sista årtalet under det decenniet. Likaså 1990 och 2000 ökar giftermålen. Så första och sist åren under ett decennium brukar det vara populärt att gifta sig.

Giftasålder
I Sverige var genomsnittsåldern 31,9 år hos kvinnor och 34,5 år hos männen då det gifte sig. Historiskt sätt låg giftasåldern omkring 25-29 år under andra hälften av 1800-talet. Under krigsåren på 40-talet sjunker snittåldern ytterligare, speciellt bland kvinnorna. Även hög- och lågkonjunkturer i landet påverkar säkerligen. Medelåldern varierar mycket mellan de olika länen i Sverige. I Jönköping har man den yngsta snittålder och i Jämtlands län har man de äldsta.

Sambostatistik
Under årens gång då giftermålen har varit lägre till antal har ibland sambostatistiken istället ökat, ett tillfälle var 1986. I många fall är man sambo en lång tid innan man gifter sig. Att vara sambo liknas mycket med ett äktenskap men man har inte samma rättsliga skydd som de som är gifta.


Text Sofia Sandin
STATISTIK
ÅR:
VIGSLAR:
2022
47 883
2021
38 895
2020
37 591
2019
48 481
2018
50 796
2017
52 497
2016
53 817
2015
52 314
2014
53 113
2013
51 610
2012
56 240
2011
53 013
2010
56 555
2009
54 349
2008
56 445
2007
53 506
2006
50 501
2005
48 218
2004
47 053
2003
42 693
2002
41 523
2001
39 157
2000
39 895
1999
35 682
1998
31 598
1997
32 313
1996
33 484
1995
33 642
1994
34 203
1993
34 005
1992
37 173
1991
36 836
1990
40 477
1989
108 919
1988
44 229
1987
41 223