Logo

Gäster

Toast: Bordsprogram

Bordsprogram

Tips Läs om talarordningen

Showtime:
Tidsangivelserna indikerar endast uppskattad tidsåtgång.

16.35 - 16.40:

Förrätten

Förrätt på plats
- När alla står framför sina stolar. Bruden sätter sig ned, därefter hälsar den betalande alla välkomna till bords.
- Vin serveras (källarmästaren informerar dig, när alla fått vin i glaset).
- Välkomsttal av värden, avslutas med skål. Taltid xx min. Detta tal hålls av den betalande (värden) eller av brudens far / mor och talet bör innehålla information om vem som är värd/värdinna för kvällen och presentation av dig som kvällens toastmaster, varvid värden låter dig kliva fram (alternativt så tar du över efter det att applåderna över värdens tal ebbat ut).
- Du tar ordet och berättar om din roll, den som ännu inte anmält tal uppmanas göra det. Du informerar också om praktiska ting som t ex kameror (om det finns sådana utplacerade på borden), rökning (nikotintuggummin) övrigt som berör kvällen typ att mellan efterätten och kaffet så blir det en bensträckare och presenterar kvällens allsångsledare
- Värden tar över igen och fortsätter med själva talet.
- Vigselförrättaren (prästen) håller tal. Taltid xx min.

Oftast behöver denna person ingen presentation, det blir naturligt tyst då denne person ställer sig upp. Avslutas med välgångshälsning.

Förrätten äts upp under tiden då tal hålles, om den inte är varm. (Håll koll på om extra vin skall serveras och om det är uppgjort så.)
- Brudgummens far / mor presenteras av toastmastern (dig). Avslutas med fyrfaldigt leve eller skål. Taltid xx min.
- Vid behov telegram.
- Förrätten dukas ut, under det att en sång ur sånghäftet valts. Sångtid xx min. (Allsångsledaren och du har gjort upp om i vilken ordning de olika sångerna kommer, detta för att personalen då kan beräkna och anpassa sig till vad som komma skall).

17.35 - 17.45:

Varmrätt

- Vinet serveras medan sången pågår, därefter telegram vid behov.
- Köket meddelar (till dig) antal minuter innan varmrätten dukas in.
- I avvaktan på varmrätten lägger du in spex, sång eller telegram, men det måste timas med serveringspersonalen. Det är vid detta tillfälle som du blir en hjälte eller looser i personalens ögon. Absolut inga tal medan flertalet gäster äter, ofta missas det här, alla får skinn på såsen och får äta kall mat.
- Brudgummens / brudens far (eller mor) håller tal, presenteras först av dig (när alla har ätit eller då stämningen avtar). Avslutas med skål. Taltid xx min.
- Marskalken, bestmannen presenteras av dig och håller tal. Skål. Taltid xx min.
- Tärnan presenteras av dig och håller tal (enligt traditionen håller tärna och marskalk tal till varandra). Avslutas med skål. Taltid xx min.
- Telegram vid behov.
- Varmrätten dukas ut varvid en sång ljuder. Sångtid xx min.

19.00:

Efterrätt

-Vinet till efterrätten serveras (källarmästaren informerar dig när alla fått vin i glasen).
- Brudgummens talare presenteras av dig. Skål / fyrfaldigt. Taltid xx min.
- Efterrätten dukas in varvid en sång ljuder. Sångtid xx min.

Är det glass måste du vara oerhört vaksam på att talaren håller tiden, annars får du gå in och avbryta honom / henne. Alternativt lägga in sång istället, talet avslutas med skål.
- Spontan salut eller presentation. Taltid xx min.
- Spontant telegram eller presentation. Taltid xx min.
- Brudens talare presenteras av dig. Skål / fyrfaldigt. Taltid xx min .
- Säcken går i backen, se festlekar
- Toastmastern utbringar en skål för "absent friends" och presenterar kvällens sista huvudtalare, som också är den som tackar för maten. Oftast är det brudgummens far, dvs den icke betalande som tackar å sina vägnar och alla andras för maten. Annars kan äldre släkting eller du hålla detta tal. Avslutas med en skål.
Taltid xx min

20.00:

Toastmastern informerar att det är dags för en bensträckare och att kaffet serveras om ca 10-15 min på plan 2 eller på samma plats, medan personalen röjer undan (beräkna verklig tid till 20 -25 min). Skall middagen inklusive efterrätt och kaffet intas i ett svep så är det ändå lämpligt med en paus vid denna tidpunkt. De flesta har nu druckit ca 30 cl vin och 15 - 20 cl vatten samt ca 10 cl välkomstdrink, brudparet ytterligare 10 cl var i fordonet..

20.25:

Bröllopstårtan

Se till så att eventuell/a fotografer får fritt fält, arrangera gästerna som i ett stort U med brudparet i mitten. När brudparet tagit en gemensam bit så serverar bestmannen eller tärnan respektive föräldrapar, därefter tar serveringspersonalen över eller var och en serverar sig själv. Då alla sitter ned och avec är serverad (källarmästaren informerar när alla serverats, har du skött dig och allt har förflutit väl, så har du hela hans uppmärksamhet och beundran nu). Vad man än gör, så skall man inte spara in på att bjuda på avecen. Ta 2 cl ifall det kniper och mindre vinglas under middagen (få gäster fyller på fler gånger än två, av både vitt o rött). Bröllop utan fri avec kan uppfattas som snålt och kan medföra onödiga kommentarer. Höj istället priserna något vid baren för att kompensera, och låtsas som det regnar.
Därefter är det lämplig tid för spex, nidvisor och de tal som varit oanmälda.

21.00:

Då brudparet känner sig mogna ser du till att ett intro om cirka 3 min spelas (gärna temat ur filmen 2001), innan bröllopsvalsen startas. Du placerar samtliga gäster runt dansgolvet och ser till att fotograferna får fritt fotofält. Därefter ser du till att brudparet kommer in då valsen börjar. När brudparet, svärföräldrar, respektive förälder dansat med svärson / svärdotter och gästerna dansat med de som kutymen kräver (ca 20 min), avbryts musiken och du påkallar att det är dags för presentöppning. En god regel är att man börjar med närmaste and äldsta släktingars presenter först och eller äldsta gästens. Om det är många presenter (mer än 20) så kan du lägga undan dem som är från icke närvarande och kompisgängens. Många brudpar vill inte ha presentöppning, vilket kan vara katastrofalt. Som minimum skall du övertala dem att öppna mor- och farföräldrarnas och de äldstas (jag har varit med om då morfar 80 år suttit och varit oerhört besviken över oöppnat paket and lämnat festen direkt).
Du lämnar över presenterna i tur ordning till brudparet och läser upp respektive gratulationskort, antecknar på kortet vad paketet innehöll. Det blir betydligt roligare när brudparet skickar ett tackort till Morfar, med orden " tack så hemskt mycket för den skickligt hemslöjdade kandelabern, den kommer att göra sig fin på middagsbordet".
När presentöppningen är genomförd utbringar du ett fyrfaldigt leve för brudparet och meddelar sedan att "The bar is open". Fri bar brukar det pratas om, och de mest lyckade bröllopen har alltid varit de som inte har haft det. "Fri bar" verkar uppfattas som att det skall krökas och det gäller oavsett om det är sk "fint bröllop, med fina gäster" eller inte

Personalen plockar undan skräpet, gåvorna placeras på ett bord och avdelad person ser till att de kommer till önskad adress / förvaringsutrymme.
Musiken startar och du bjuder upp allsångsledaren eller tärnan om du inte dansat med henne tidigare.

Nu skall toastmastern bjudas på en rejäl whisky

24.00:

Brudparet lämnar festen
Skall brudparet lämna festen i limousin / taxi så skall du givetvis ha sett till att skor och burkar sitter fast i snören under bilen. Arrangera alla ogifta flickor/kvinnor i en halvmåne och se till att bruden får utrymme att slänga buketten över axeln innan avfärd (fotograferna får inte glömmas bort här). Du ser till att ta vara på buketten från den som fångat den och lämnar över den till t.ex. brudens mor.

Nu är du klar och har förmodligen gjort ett enastående arbete, som ingen annan toastmaster har gjort tidigare. Nackdelen med denna uppkomna situation är att du kommer att få vara toastmaster på ett oräkneligt antal bröllop framöver, både som välbetald och som gratis. Själv har jag nu lagt av som toastmaster och lär istället upp de som är mer kallade, jag koncentrerar mig istället på själva "tacka för maten talet" vilket allt oftare beläggs någon annan än vad traditionen påbjuder. Toastmasterguide, startsida