Logo

Gäster

Toast: Så lyckas du

Så lyckas du som toastmaster/toastmadame

Planera för regn, men ha allt i ordning för sol

Jag skulle själv vara toastmaster för första gången, 4 månader senare (på en kamrats bröllop). Jag bestämde mig för att inte utsätta mig för en liknande situation, jag skulle vara påläst, skaffa mig kännedom och delta i planeringen. Jag insåg att någon (i mitt fall, toastmastern) måste ha fullständig kontroll från det att brudparet lämnar kyrkan, tills det att brudparet lämnar festen. Det viktigaste var således att ta kontroll över helheten, planera allt i minsta detalj, minut för minut (lustigt nog så brukar de flesta komma med kommentaren "att det flöt så bra men ändå att det var så spontant"!!!).
Om du tar del av mina råd och anvisningar, så kommer de flesta att förstå att du har varit väl förberedd, hela tillställningen får ett naturligt och behagligt förlopp och medför att väntande talare och övriga gäster slappnar av. Även du själv kan då kontrollera din nervositet och undvika enkla tabbar (tro mig, nervös kommer du att vara).
Den traditionella rollen som toastmaster har inneburit att man haft till uppgift att fördela talen, förrätta telegramuppläsningen, stävja onödiga skålar, leda allsång och se till att festen blir lyckad.. Värdparet / paren ser till att alla har trevligt och har kontakt med serveringspersonalen, bestmannen (marskalken) och tärnan ser till de löpande önskemålen brudparet har under middagen. Detta upplägg är väldigt vanligt och i tanken trevligt, men slutar allt som oftast i kaos.
Oftast är inte respektive föräldrapar intresserade (eller har inte tid och någon vana) av att deltaga med trivselfaktorer under middagen, utöver sina tal. Bestmannen och tärnan kan leda allsången om de har förmågan, annars utser du annan lämplig kandidat, gärna någon som kan hantera en gitarr.

Toastmastern skall "verka men inte synas", detta är dock lite svårt att genomföra om du skall ta på dig alla uppgifterna. Därför ska du fördela ut all sång, eventuella aktiviteter och telegramuppläsningen mellan de som inte ska hålla tal. Kan du få så många som möjligt att delta i festen, om så bara med ett uppläst telegram, ja ! då är du nästan hemma.

Det är ditt ansvar att stävja alla spontana skålar med brudparet (en variant är att ge dem mindre glas), de lär få i sig tillräckligt ändå och det kan ju vara lite trist om någon av dem somnar på bröllopsnatten eller som vid ett av mina första bröllop, brudgummen låg i buskarna när hästskjutsen kom för att köra brudparet till nattlägret. Du själv bör dricka alkoholfritt, sett till att du har ätit dig mätt innan middagen och druckit dig otörstig , för du hinner oftast bara få en smakbit av respektive rätt.

Om det serveras varm för och / eller varmrätt, så ska du informera brudparet att när gäst nr 8 har blivit serverad så måste de börja äta (kontrollera detta under middagen och ge dem ett tecken), för att undvika att de flesta får äta kall mat. Då det gäller glass till efterrätt, så skall den börjas äta när gäst nr 12 har blivit serverad (ge tecken till brudparet). Jag har prövat varianten med att honnörsbordet bara får lite mat, och då alla har blivit serverade har de fått mer, vilket medfört att de flesta äter upp samtidigt.

Om det är brudparet som betalar för middagen, så är det lämpligt att du eller äldsta släktingen håller tacktalet för maten, å allas vägnar. Jag har varit med om att den som betalt för middagen (i det fallet brudens far och brudparet)) tvingats tacka för maten (för att ingen annan vågade) vilket framställde det som att det var brudgummens föräldrar som stod för kalaset.Toastmasterguide, startsidaNästa: Som toastmaster ska du